دانلود مقاله بخش تعاون وفرصتهای موجود جهت اقزایش فعالیت در استان سیستان وبلوچستان

مقاله بخش تعاون وفرصتهای موجود جهت اقزایش فعالیت در استان سیستان وبلوچستان

بخش تعاون وفرصتهای موجود جهت اقزایش فعالیت در استان سیستان وبلوچستان از سری مقالات معتبر همایش کارافرینی در 21 صفحه مجزا قابل ویرایش در قالب فایل ورد با فرمت doc


مشخصات فایل
تعداد صفحات21
حجم0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلیdoc
دسته بندیمدیریت

توضیحات کامل

بخش تعاون وفرصتهای موجود جهت اقزایش فعالیت در استان سیستان وبلوچستان از سری مقالات معتبر همایش کارافرینی در 21 صفحه مجزا قابل ویرایش در قالب فایل ورد با فرمت doc
 

چکیده:

وابستگی اقتصاد ایران به صادرات نفت یکی از دلائل اصلی شکنندگی اقتصادی در زمان رویاروئی با مسائل بین المللی می باشد. توانائی بخش تعاونی در ایجاد اشتغال، تشکیل سرمایه و افزایش ضریب اطمینان سرمایه گذاری علاوه بر سیاستهای دولت  بستگی به شرایط اجتماعی و اقتصادی دارد که تعاونی ها در زمینه آن فعالیت می نمایند دارد.  . این بخش درصورت رفع موانع ومحدودیتها درزمینه تولیدواشتغال وارتقای ضریب امنیت سرمایه گذاری داخلی ودرصورت اجرای طرحهای حمایتی وایجادتسهیلات مالی واعطای وامهای کم بهره، باضمانت دولت ونیزبازنگری وتجدیدنظردرقوانین ومقررات وآئین نامه های اجرائی وجلب سرمایه گذاران بااعمال سیاستهای مالی وپولی هماهنگ وتنظیم قوانین کارمی تواندبعنوان محورتوسعه اقتصادی درجلب سرمایه گذاری وهمچنین ایجاداشتغال مولدنقش سازنده ای بعنوان یک بازوی قوی اقتصادی- اجتماعی درخدمت دولت وجامعه قرارگیرد دراستان سیستان و بلوچستان با توجه به فرهنگ روستائی و بافت قبیله ای که حتی درمناطق شهری مو جودمی باشدتعاون درموارد مختلف مربوط به زندگی روزمره ازتاریخچه طولانی برخوردارمی باشد.لذا با توجه به اهمیت مو ضوع واگذاری فعالیتهای اقتصادی تا سرحد ممکن به بخش خصوصی و باعلم به این مطلب که بخش خصوصی استان ازتوانایی  فکری وعملی کافی جهت برعهده گرفتن این فعالیتها برخوردار نمی باشد بخش تعاون به عنوان تنها انتخاب موجود اهمیت می یابد. با توجه به این مطلب در این تحقیق سعی گردیده است که با استفاده از روشهای  شناخت نیازها، شناخت تواناییها و استعدادهای مناطق اینگونه فعالیتها مورد شناسائی قرار گیرند.


کلید واژه ها:بخش تعاون،توسعه،اقتصاد.


فهرست مطالب :

 

مقدمه

تعاون و تعاونیها

مواد و روش ها

وضعیت اقتصادی واشتغال در استان سیستان وبلوچستان

الف- رسیدن روستاها به حد نگهداشت جمعیت و دفع جمعیت مازاد

عملکرد تعاونی ها دراستان سیستان و بلوچستان

1-کشاورزی

2- صنعت 

3- معدن

4- خدمات

5- عمران

6- مسکن

7- تامین نیاز تولید کننده،مصرف کننده وخدمات

8- مصرف آموزشگاهی

9- سایر تعاونی ها

نتایج وبحث:

منابع وماخذ:


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود
[ چهارشنبه 23 اسفند 1396 ] [ 9:38 ] [ مارال ]
[ ]